Heel veel families wachten op hulp, vooral ook in de periode voor het offerfeest.

1.00% ingezameld
€200,00 gedoneerd van €20.000,00 doel
1 Donateurs
725 Dagen Resterend

Door uw gift kunnen we een aantal schapen kopen en laten slachten om veel mensen dit belangrijke feest te laten vieren.