01

wat we doen

Wij helpen

vluchtelingen

In het algemeen wil de Stichting hulp bieden aan behoeftigen in de vluchtelingenkampen in Libanon. Dit doel is uitgewerkt in de volgende meer concrete doelstellingen:

scholing bieden aan kinderen (weeskinderen) en, waar mogelijk, hun ouders van in de vluchtelingenkampen in Libanon;

bemiddelen zowel in woord als financieel;

bij het verkrijgen van hulpmiddelen voor ernstig zieke of gehandicapte mensen in dezelfde vluchtelingenkampen;

andere hulp bieden, in welke zin dan ook, mits gebaseerd op vreedzame bedoelingen; hierbij valt te denken aan bemiddeling in arbeidsrelaties, opzetten van eigen, kleinschalige bedrijven, e.d.

meewerken aan bekendmaking in Nederland van het onrecht dat de vluchtelingen sinds vele jaren wordt aangedaan.

02

wie we zijn

Wie zijn we?

Ons bestuur

Het bestuur van de Stichting is voorlopig samengesteld uit zes personen:

01 Ad Mols, voorzitter en secretaris
02 Ahmad Abdallah, penningmeester en vice-voorzitter
03 Oussama Kayed, PR
04 Nidhal Ahmed, PR
05 Risma ten Wolde, PR
06 Jamil El Jabakhanji, PR

Gepoogd zal worden dit bestuur uit te breiden tot maximaal zeven personen, die geïnteresseerd zijn in en zich in willen zetten voor de vluchtelingen.

03

FINANCIËLE VERANTWOORDING

FINANCIËLE

VERANTWOORDING

Klik op de PDF afbeelding hiernaast om het rapport “Financiële Verantwoording 2022” te downloaden en aandachtig te bekijken. We zijn als stichting uitermate transparant over onze gang van zaken.

04

anbi status

ERKEND

goed doel

Stichting Mijn Thuis is in het bezit van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij staan bekend als erkend goed doel bij de belastingdienst. Dit betekent dat u uw giften aan Stichting Mijn Thuis kunt aftrekken van de belasting, indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Onze status is na te checken via https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ STICHTING “MIJN THUIS” te Tilburg