Het liefst

op korte termijn

Het baat immers absoluut niet, dat mensen zouden sterven, terwijl wij ons bezig houden met het realiseren van dit centrum. Anderzijds willen we via het centrum het oog gericht houden op de toekomst en kansen scheppen worden voor een grotere groep. Samen met onze vrijwilligers, maar vooral met hulp van gulle gevers, willen we daar de komende tijd aan werken.

SOCIAAL CEntRUM

Steun dit project Anderzijds willen we via het centrum het oog gericht houden op de toekomst en kansen creëren voor een grotere gemeenschap. Samen met onze vrijwilligers, maar vooral met hulp van gulle gevers, willen we daar de komende tijd aan werken.

lange termijn project

Sociaal Centrum

vanaf € 9,-

STEUN DIT PROJECT