Slide een WEESKIND SPONSOR NIET MAKKELIJK OM
WEESKIND TE ZIJN
STEUNEN KAN vanaf € 35 arrow_forward BEGIN NU
Slide een SCHOOLKIND SPONSOR BOUW AAN HUN TOEKOMST STEUNEN KAN VANAF €45 arrow_forward BEGIN NU Slide een BEJAARDE SPONSOR MAAK HUN
LEVEN AANGENAMER
HUISONDERHOUD €99 STEUN NU MEDICIJNEN €49 STEUN NU VOEDSEL €39 fastfood STEUN NU arrow_forwardBEGIN NU

Het liefst

op korte termijn

Het baat immers absoluut niet, dat mensen zouden sterven, terwijl wij ons bezig houden met het realiseren van dit centrum. Anderzijds willen we via het centrum het oog gericht houden op de toekomst en kansen scheppen worden voor een grotere groep. Samen met onze vrijwilligers, maar vooral met hulp van gulle gevers, willen we daar de komende tijd aan werken.

SOCIAAL CEntRUM

Steun dit project Anderzijds willen we via het centrum het oog gericht houden op de toekomst en kansen creëren voor een grotere gemeenschap. Samen met onze vrijwilligers, maar vooral met hulp van gulle gevers, willen we daar de komende tijd aan werken.

lange termijn project

Sociaal Centrum

vanaf € 9,-

STEUN DIT PROJECT